Asfaltări și lucrări de terasamente Brasov - Asfaltare Curti Brasov

Asfaltare Curti Brasov - Calitatea asfaltului

Drumurile sunt esențiale pentru orice țară care își dorește un nivel de trai adecvat propriilor cetățeni dar și pentru a atrage mai mulți turiști. Posibilitatea de a ajunge într-o locație în cel mai scurt timp posibil oferă oamenilor apetitul de a călători sau de a furniza servicii de logistică rapide.

Un element extrem de important pentru firmele ca FIXIMO OSTBAU care prestează servicii de asfaltare este reprezentat de calitatea materialelor în sine. Prestarea unor servicii calitative de asfaltare nu poate înlocui sau echivala o calitate îndoielnică a asfaltului. Acest material trebuie să fie special conceput pentru a face față condițiilor meteorologice diverse și implicit, să fie aplicat în conformitate cu implicațiile tehnologice care maximizează stabilitatea. Masa asfaltică implică atât agregate cât și lianți, totul pentru a obține un amestec ușor de manevrat și durabil.


Asfaltare Curti Brasov  – În funcție de intensitatea traficului dar și de mărimea proiectului, firma FIXIMO OSTBAU poate veni cu recomandări de lucru sau tehnologii specifice care să accelereze procesul. Nu numai efectuarea procesului în sine de asfaltare și executare terasamente este vital pentru un rezultat de calitate. Întreținerea joacă și ea un rol important în menținerea funcționabilităților șoselelor, mai ales acolo unde au apărut gropi sau denivelări în asfalt.

La nivelul României putem identifica atât modele de bună practică în asfaltare cât și lucrări realizate superficial de către executanți. Compania FIXIMO OSTBAU încurajează respectarea normativelor în vigoare și susține importanța unor controale de calitate pentru firmele de asfaltări. Participarea la licitații publice este pentru noi o oportunitate de a ne dezvolta pe piață și de a colabora cu diverși actori publici. Aceștia ne oferă expertiză și proiecte ample de asfaltare pe care dorim să le realizăm la cele mai înalte standarde de calitate.

Asfaltare Brasov - Asfaltări și lucrări de terasamente Brasov - Asfaltare Curti Brasov

Realizarea terasamentelor

Definite drept lucrări care se realizează la nivelul solului prin săpături, umpleri sau chiar transport de material, terasamentele sunt esențiale atunci când sunt executate drumuri, poduri, canale de scurgere a apei sau chiar căi ferate. Acestea au un rol major în pregătirea terenului pentru viitoarele amenajări și implicit, pentru a crea o zonă de stabilizare fiabilă.
Terasamentele sunt realizate de către echipe de muncă și utilaje specifice în vederea configurării săpăturilor dar și pentru a nivela acolo unde este cazul. Materialele care sunt utilizate sunt la fel, transportate cu mașinile pe care FIXIMO OSTBAU le are în dotare. Excavarea pământului poate fi realizată atât printr-un proiect public (realizare pod, cale ferată, șosea, etc.) cât și la solicitarea unor companii care lucrează în mediul agricol, sau al unor persoane fizice. În funcție de dimensiunea proiectului, FIXIMO OSTBAU trimite la fața locului specialiștii și utilajele adecvate.

Monitorizarea atentă a rezultatelor

Fie că vorbim despre proceduri de asfaltare sau lucrări de terasamente, managerii noștri sunt deosebit de atenți la rezultatele și performanțele în muncă. Acești indicatori sunt monitorizați atent pentru a valida succesul proiectelor asumate dar și pentru a rectifica anumite vulnerabilități la nivel de proces.

Asfaltare Curti Brasov  – Pentru a avea o cultură organizațională solidă mergem pe premisele asumării de responsabilitate și performanțe. Fiecare angajat este specializat în aria de muncă și este motivat să execute calitativ task-urile asociate pe proiect.

Sună acum!